fbpx

Tel – 0488 487 460
Email – info@lec-energysolutions.be

Klimaatverandering Vlaanderen

Tegen 2100 zou de gemiddelde temperatuur in ons land kunnen stijgen met 5 graden Celsius, als er niet ingegrepen wordt in de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Hieruit blijkt dat er een duidelijke klimaatverandering bezig is in Vlaanderen. Dit blijkt ook uit het nieuwe Klimaatrapport van het KMI, dat nog een stuk pessimistischer oogt dan het vorige van vijf jaar geleden. In dat scenario zouden ook extreme weerfenomenen toenemen, zoals meer en intensere hittegolven, meer dagen met zware neerslag en meer droogteperiodes.

Klimaatverandering, wat nu?

Het KMI stelt in zijn rapport verschillende toekomstscenario’s voor, maar houdt wel degelijk rekening met het meest pessimistische, klinkt het vandaag bij de voorstelling in Brussel. “De globale uitstoot van broeikasgassen ligt vandaag de dag immers het dichtste bij het meest pessimistische scenario”, legt klimaatwetenschapper Alex Dewalque van het KMI uit. Enkel als de broeikasgasconcentraties tegen 2100 zouden zijn gedaald, blijft de opwarming beperkt tot 0,7 graden Celsius. “Het probleem is echter dat die gassen lang in de atmosfeer blijven hangen. Zelfs als er een daling komt, duurt het nog decennia vooraleer het effect zichtbaar is.

Hoe airco de klimaatverandering in Vlaanderen kan beïnvloeden

Het gevolg van een warmer klimaat is er meer vraag is naar aircosystemen. Deze airco systemen verbruiken elektriciteit, wat dan weer bijdraagt tot een CO2 uitstoot door productie van elektriciteit. TENZIJ je de stroom groen opwekt door jouw zonnepanelen of een groen contract afsluit met jouw energieleverancier.

Koelmiddel is een broeikasgas

Belangrijk om te weten is dat een airco koelmiddel bevat. Dit koelmiddel heeft een GWP waarde. GWP staat voor Global Warming Potential. Dit drukt het CO2 equivalent uit in per kg koelmiddel in de atmosfeer. Het huidig gebruikt koelmiddel R32 heeft een GWP waarde van 675 ton CO2 equivalent per kg koelmiddel. 

Airco installeren is koeltechnisch gecertificeerd bedrijf contacteren

Om de klimaatverandering tegen te gaan heeft Europa beslist dat alle bedrijven die omgaan met koelmiddel de nodige kennis en bijgevolg certificaten moeten hebben. Dit juist om te voorkomen dat installateur zonder kennis van zaken de airco systemen niet correct aansluiten en het koelgas op termijn de atmosfeer in verdwijnt. 

Daarom is het als airco installateur en tevens koeltechnisch gecertificeerd bedrijf belangrijk te vermelden dat het lekken van koelmiddel véél schadelijker is dat het effectieve verbruik van de airco. Het verbruik kan immers groen geproduceerd worden en dat heeft de overheid dan weer in eigen handen. 

Het is dus voor de klimaatverandering in Vlaanderen belangrijk dat u als klant kiest voor een bedrijf met de nodige koeltechnische certificaten. 


LEC ENERGY SOLUTIONS   –   KOELTECHNISCH CERTIFICAAT ENREF/1806

lne LOGO

AIRCO | KOELING | WARMTEPOMP | ZONNEPANELEN | BATTERIJEN | LAADPAAL

Stuur ons een bericht