fbpx

Tel – 0488 487 460
Email – info@lec-energysolutions.be

Werking Warmtepomp

Werking Warmtepomp

‘Ik wil van het gas af!’ Dat kan met een warmtepomp! Maar welke soorten zijn er? En wat zijn de kosten? Er wordt veel over warmtepompen gesproken maar helaas ook heel verschillend. Een stukje helderheid is dus op zijn plaats. We geven u zo veel mogelijk uitleg over werking warmtepomp.

Video afspelen

Een warmtepomp is een prima investering vandaag de dag en de verkopen van de laatste tijd liegen er niet om (2019 stijging van 40% t.o.v. 2018). Wees er snel bij want er is nog een subsidie beschikbaar (niet meer voor nieuwbouwwoningen). Op deze website leest u alle benodigde informatie over de warmtepomp. Lees meer over de kosten, de soorten en of uw woning wel of niet geschikt is. Lees snel verder!

Werking Warmtepomp - Wat is een Warmtepomp?

Warmtepompen zijn toestellen die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water zorgen, soms ook voor koeling. Een warmtepomp maakt voor het grootste deel gebruik van ‘gratis’ hernieuwbare energie uit de omgeving, ze zijn een duurzaam energiebesparend alternatief voor de gasgestookte cv-ketel. Een warmtepomp is in België, t.o.v. aardgas, rendabel bij lage temperatuur afgifte systemen zoals vloerverwarming ltv (Laag Temperatuur verwarming) convectoren en LT-radiatoren.

Werking Warmtepomp
Bronvermelding: Warmtepomp Weetjes NL

De hoeveelheid energie die de warmtepomp gebruikt is laag in vergelijking met de opbrengst. 65% tot 80% van de door de warmtepomp geleverde energie wordt ‘gratis’ gewonnen uit de omgeving.
Hierdoor verbruikt een warmtepompinstallatie minder energie dan een klassiek verwarmingssysteem. Ook de CO2-uitstoot bij verwarming door middel van een warmtepomp is beduidend lager dan bijvoorbeeld bij de cv-ketel.

Werking Warmtepomp - Kosten Warmtepomp

Een warmtepomp installatie is niet goedkoop in aanschaf, maar u gaat direct minder energiekosten betalen. Aan de hand van theoretische- en praktijkvoorbeelden informeren wij u graag.

daikinn

Werking Warmtepomp - Water water Warmtepomp

Eigenlijk is een brine/water warmtepomp in de praktijk vrijwel altijd dezelfde warmtepomp als de water/water warmtepomp. Het onderscheid zit hem in de broninstallatie die aan de warmtepomp zit. Bij een brine/water spreken we van een gesloten bron en bij een water/water van een ‘open bron’. We pompen grondwater omhoog, halen hier energie uit en we brengen het afgekoelde grondwater weer terug in de grond op een andere plaats.

huis

Natuurlijk geldt ook hier weer de plicht, het is immers bodemenergie, dat heel de installatie, zowel ondergronds als bovengronds door een gecertificeerd bedrijf (BRL) moet worden uitgevoerd. Het ondergrondse deel (de bron) mag wel door een ander gecertificeerde uitgevoerd worden dan het bovengrondse deel (de warmtepomp en de vloerverwarming). Er zijn installaties waarbij maar één pomp wordt gebruikt en steeds op dezelfde plaats het grondwater wordt gehaald en op de andere plaats gebracht.

Werking Warmtepomp

Er zijn ook installaties met 2 pompen, meestal in een watervoerende zandlaag  (aquifer)  Met behulp van deze pompen kan het grondwater uit de aquifer worden opgepompt en weer in de aquifer worden geïnfiltreerd. ’s Winters wordt de  winterkoude opgeslagen in de koude bron met een temperatuur van circa 8°C.
’s Zomers wordt het koude grondwater uit de koude bron opgepompt en gebruikt voor koeling van het gebouw. Het grondwater neemt de warmte uit het koelcircuit in het gebouw op en wordt met een temperatuur van 15 à 20°C in de warme bron geïnfiltreerd.

Werking Warmtepomp - Brine Water Warmtepomp

Met een brine/water warmtepomp bedoelt men een warmtepomp die als medium water/glycol heeft en als afgifte water voor de CV-zijde.  Brine =  water + antivries toevoeging.
Van origine wordt met een brine/water warmtepomp een warmtepomp bedoeld die is aangesloten op een gesloten bron.

huis 2
Bronvermelding: Warmtepomp Weetjes NL

Voor het aanbrengen van een bron in de bodem is er sinds 2015 bij de gemeente een vergunningsplicht. Dit geldt zowel voor een verticale als horizontale bron.  Een warmtepompinstallatie welke gebruik maakt van bodemenergie mag alleen door een gecertificeerd/erkend bedrijf (BRL) worden aangebracht. Als particulier bent u verantwoordelijk om uw bodem-warmtepomp door een gecertificeerd bedrijf te laten plaatsen.

Daikin airco

De voordelen van bodem-energie

De temperatuur van de bron fluctueert weinig, aan het begin van het seizoen zal deze boven de 10 graden zijn en aan het eind van de winter ca. 4 graden (Als er genoeg meters bron zijn gemaakt). Omdat het stookseizoen in de winter valt is het rendement van de warmtepomp in de winter beter dan bij een lucht/water warmtepomp, immers hoe kleiner het verschil in temperatuur tussen bron en doel hoe hoger het rendement kan zijn.

Werking Warmtepomp

Passief koelen: In de zomer kun je eenvoudig, zonder veel energie verbruik, passief koelen met een bodem-warmtepomp. Het water uit de bron wordt door een platenwisselaar geleid, en aan de andere kant door de platenwisselaar loopt uw vloerverwarmingssysteem. Door water van ca. 18° C in de vloer rond te pompen koelt de woning. Een lagere temperatuur door uw vloer is niet gewenst want dan komt u onder het condensatie punt en wordt uw vloer nat door condenswater.

Werking Warmtepomp

Als je in de zomer de woning passief aan het koelen bent met het koudere water uit de bodem, dan ben je ook meteen warmte van je woning in de bron aan het brengen. Hierdoor regenereert de bron meteen ook beter zodat aan het eind van de zomer de brontemperatuur weer geschikt is om de winter in te gaan.

 

Werking Warmtepomp - Lucht Water Warmtepomp

Zoals de naam doet vermoeden haalt een lucht/water warmtepomp zijn energie uit de omgevingslucht. Meestal wordt de energie uit de omgevingslucht met een buitengeplaatst toestel gewonnen maar het kan ook een binnengeplaatst toestel zijn met kanalen naar buiten. Hieronder volgt een animatie filmpje over de werking (voorbeeld monoblock).

Lucht Lucht Warmtepomp Kopen
h

Lucht/water warmtepomp actief koelen

Lucht Lucht Warmtepomp Kopen
Lucht water warmtepomp Kopen

De lucht/water warmtepomp is in opmars!

Het maximaal vermogen van een lucht/water warmtepomp wordt meestal gegeven bij een buitentemperatuur van +7° C .  In onze streken berekent men echter het benodigd vermogen (Transmissie)  bij een buitentemperatuur van -10°C.  Houd dit goed in de gaten, anders zit u komende winter met een te kleine warmtepomp!  U zou niet de eerste zijn, vandaar dat we dit onderwerp met deze vermelding starten. Vraag altijd welk vermogen het toestel nog levert bij -10°C, en of het ook nog functioneert tot -15°C.

Lucht water warmtepomp Kopen

Het type (buiten) lucht/water warmtepomp laat zich opsplitsen in 2 categorieën:

  • Het Monoblock
  • De Split-unit

Wat is het verschil tussen deze beide lucht/water warmtepompen ?

Een monoblock heeft zowel de verdamper als de condensor in de buiten-unit zitten, van buiten naar binnen gaan leidingen met water.

Bij een split zit de verdamper buiten en de condensor binnen, tussen buiten en binnen zitten leidingen met het ‘koude middel’.  Maar je kan ook zeggen dat de condensor buiten zit en de verdamper binnen, tijdens het koelen werk het proces namelijk net andersom dan tijdens het verwarmen.

Lucht water warmtepomp Kopen
Bronvermelding: Warmtepomp Weetjes NL

Overigens spreken we hier van ‘de buiten-unit’ maar die kan in sommige uitvoeringen of plaatsingen ook binnen staan.
Als een buiten lucht/water warmtepomp binnen staat dan lopen er luchtkanalen van buiten naar binnen. De buitenlucht wordt dan aangezogen naar binnen, energie wordt onttrokken, en daarna wordt, door een ander kanaal, de lucht weer naar buiten afgevoerd.

Werking Warmtepomp
Bronvermelding: Warmtepomp Weetjes NL

De lucht/water warmtepomp is dan ook bezig met een inhaalslag en is thans ook de meest geplaatste warmtepomp. Met namen het type ‘monoblock’ is erg in trek.  Sommige zien het houden van ‘water’ zonder toevoeging in de buiten unit als een probleem. In de winter zou het cv-water buiten kunnen bevriezen en het toestel stuk gaan. Ook in de ‘koud klimaat’ landen past men dit systeem echter gewoon toe. Tijdens de winter, als het vriest, is het juist de periode dat het toestel draait en dat het water warm maakt. Het zal dus normaal gesproken niet bevriezen. 

Lucht water warmtepomp Kopen

Allen in landen waar de stroomtoevoer niet gegarandeerd is, is het beter voor een SPLIT te kiezen, dan kan er buiten niets bevriezen. Ook in een vakantie woning waar in de winter niemand komt kunt u beter een ‘SPLIT’ kiezen. Glycol toevoegen aan het hele systeem kan natuurlijk ook bij een monoblock, maar nodig is het normaal gesproken niet. 

Werking Warmtepomp - Ventilatielucht Warmtepomp

Dit type warmtepomp is in mono energetische opstelling (dus zonder ketel maar wel met een elektrisch hulp element) vooral geschikt in nieuwe, niet al te grote, super goed geïsoleerde woningen. Het is niet geschikt voor oudere niet goed geïsoleerde woningen.
Dit heeft te maken met de grootte van de bijdrage die de warmtepomp kan leveren ten opzichte van de totaal benodigde energie (bèta factor). Omdat de ventilatielucht beperkt is (je wil niet extra gaan ventileren als dit niet nodig is) kun je daar ook maar een beperkte hoeveelheid energie uit onttrekken, althans als je het rendement hoog wil houden. Het is dus geschikt in woningen welke weinig energie behoeven. 

Natuurlijk is ook hier van toepassing: Hoe lager de aanvoertemperatuur kan blijven voor de verwarming, hoe beter het rendement. Vloerverwarming of LT-radiatoren / -convectoren zijn dus het best als afgifte systeem.

  • Voordeel:  Geen bodembron of buitenlucht toestel nodig.
  • Nadeel: Beperkte energie levering mogelijk, geluid van compressor en ventilator in de woning.
Bronvermelding: Warmtepomp Weetjes NL

Ventileren in een woning is verplicht, zeer noodzakelijk en nodig, doch het ventileren moet beperkt worden tot de hoeveelheid die hiervoor staat.  Immers ventileren met mechanische ventilatie betekent dat er (koude) lucht van buiten naar binnen komt. Voor elke m³ afgezogen warme lucht komt en ook een m³ koude lucht naar binnen, anders zou je onderdruk krijgen. Dat houdt meteen in dat, omdat de hoeveelheid lucht beperkt is, het vermogen dat gewonnen kan worden ook beperkt is.

Soorten Samengevat

  • Luchtwater : Investering laag –  energiekosten gemiddeld – onderhoud laag
  • Gesloten collector: Investering hoog – energiekosten laag – onderhoud laag
  • Open bron bodem water: Investering hoogst – energiekosten laagst – onderhoud hoog
a

Waar worden warmtepompen het meest gebruikt?

Warmtepompen zijn al geruime tijd erg populair in landen zoals Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Ierland en Zwitserland. In sommige gevallen is dat te danken aan belastingverminderingen (Frankrijk en Ierland). In andere landen heeft dat vooral te maken met het ecologisch bewustzijn alsook met het ontbreken van aardgas. 

Werking Warmtepomp
Bronvermelding: Warmtepomp Weetjes NL

De eerste warmtepomp werd al in het begin van 20ste eeuw te Zürich in gebruik genomen, maar was toen nog geen succes. Tijdens de energiecrisis in de jaren ’70 is nieuw onderzoek gestart naar de warmtepomp. Vanaf begin jaren 80 werden ze in Scandinavië langzaam maar zeker toegepast en in de jaren ’90 groeide dit daar flink uit. Vandaag de dag tref je er in bijna elke woning een warmtepomp aan.

Werking Warmtepomp - Nieuwbouwwoningen

Natuurlijk verwachten we in de komende jaren ook nog  andere innovaties en verbetering van de huidige producten, alsook een uiteindelijke prijsverlaging van de warmtepompen.

Op het gebied van warmtepomp-weetjes volgen wij voor u de voortgang van de techniek en proberen wij als vakman helder en concreet de gebruiker te informeren met alles wat daarbij komt kijken. Immers nog lang niet iedereen is bekend met dit toestel en bijbehorende zaken. Een warmtepompinstallatie kent veel meer aandachtspunten dan een cv-ketel installatie.

WEETJE VAN DE DAG

Warmtepomp facts and figures

Bij een nationale rondvraag van mensen die aan het bouwen of verbouwen waren bleek dat de  warmtepomp de meest gezochte techniek is. Echter zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Daarom zijn wij er om u te begeleiden in de keuze voor jouw warmtepomp. Of het nu lucht/lucht warmtepomp is of lucht/water warmtepomp,  LEC ENERGY SOLUTIONS is uw warmtepomp installateur uit Hamme.

Een warmtepomp kan warmte op relatief lage temperatuur benutten voor toepassingen op hogere temperatuur. Ze kan warmte uit de omgeving (lucht, water of bodem) op voldoende hoge temperatuur brengen voor zowel de verwarming van woningen als sanitair warm water. Een warmtepomp gebruikt daarvoor weinig energie in vergelijking met de opbrengst. 65 tot 80% van de door de warmtepomp geleverde energie wordt gewonnen uit de omgeving, waardoor er minder energie wordt verbruikt dan bij een klassiek verwarmingssysteem. De CO2-uitstoot ligt ook aanzienlijk lager.

Een warmtepomp is anno 2021 de meest gezochte techniek!

Video afspelen

OP WAT MOET IK LETTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN WARMTEPOMP?

Warmtepomp - Aandachtspunten

Zoek je een warmtepomp voor een nieuwbouw systeem of een verbouwing? Moet de warmtepomp voor sanitair warm water zorgen? Zal de warmtepomp ook airco voorzien? Wil je additionele koeling voor je woning? Zijn radiatoren mogelijk bij een warmtepomp? Al deze vragen komen terug in de video hiernaast. 

Wil je een warmtepomp kopen, denk dan goed na over volgende punten. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op het keuzeproces. We hebben een aantal aandachtspunten op een rij gezet:

Wat kost een warmtepomp?

Wil je weten wat een warmtepomp kost? Wij geven je een kort overzicht van de verschillende systemen en hun gemiddelde prijs voor een woning. Als randnota geven wij mee dat geothermie niet tot onze specialiteiten behoort. Dit komt gewoon omdat wij als ‘aircomannen’ niet uit deze branche komen. Wel willen wij het verschil tonen in kostprijs. Wil je een geothermische warmtepomp? Klik dan op de info knop en wij verwijzen u graag door naar een collega installateur met wél de specialiteit in geothermie. 

Lucht/lucht warmtepomp in combinatie met een warmtepomp boiler

12.500 €

Lucht/lucht warmtepompen zijn airco systemen die gebruikt worden als verwarming. Deze indicatie is een prijs voor 3 slaapkamers en 1 leefruimte gecombineerd met een warmtepomp boiler. 

Lucht/water warmtepomp met vloerverwarming over de volledige woning

17.500 €

Lucht/water warmtepomp voor een systeem van vloerverwarming (of lage temperatuur radiatoren) over de volledige woning, inclusief sanitaire boiler. Vloerkoeling kan toegepast worden zonder enige toeslag.

Geothermische warmtepomp met vloerverwarming over de volledige woning

25.000 €

Geothermische warmtepomp met verticale boringen voor een systeem van vloerverwarming over de volledige woning, inclusief sanitaire boiler. Vloerkoeling kan toegepast worden mits een toeslag. 

WARMTEPOMP INSTALLEREN?

Stuur ons een bericht