fbpx

Tel – 0488 487 460
Email – info@lec-energysolutions.be

Privacyverklaring

OMDAT UW PRIVACY VOOR ONS BELANGRIJK IS

Omdat wij uw privacy belangrijk vinden hier een duidelijk overzicht van onze policy. Hieronder een samenvatting van wat de nieuwe privacywet van 25 mei 2018. Bron: www.ikbeslis.be en www.gegevensbeschermingauthoriteit.be
Voor verdere vragen kan u ons steeds contacteren.

Privacybeleid

Versie nummer: 2019.11
LEC Energy Solutions  is een website van de firma LEC Energy Solutions. LEC Energy Solutions gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en beseft de ernst hiervan. In dit document kan u lezen hoe wij omspringen met uw gegevens om uw privacy te beschermen, hoe u de gegevens kan wijzigen indien nodig en hoe wij garanderen dat dit beleid wordt nageleefd. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenspraak met onze cookieverklaring. Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op LEC Energy Solutions. LEC Energy Solutions, gevestigd aan August Van De Veldestraat 34, 9220 te Hamme, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie verzamelt uw informatie

LEC Energy Solutions
August Van de Veldestraat 34
9220 Hamme
BTW: BE.0807.273.689
Tel – 0488/487.460
Email: info@LEC Energy Solutions .be

Hoe gebeurt de gegevens verzameling

LEC Energy Solutions  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LEC Energy Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
5. Om goederen en diensten bij u af te leveren
6. LEC Energy Solutions analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
7. LEC Energy Solutions volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
8. LEC Energy Solutions verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

LEC Energy Solutions  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LEC Energy Solutions ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

LEC Energy Solutions  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

LEC Energy Solutions  deelt uw persoonsgegevens enkel met zijn LEC Energy Solutions  Experts als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een lijst van deze Experts kan u opvragen bij de data protection officer. Met onze LEC Energy Solutions Experts die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LEC Energy Solutions  is echter niet verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

LEC Energy Solutions  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LEC Energy Solutions  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wenst u onze cookieverklaring te lezen, dat kan hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LEC Energy Solutions  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lec-energysolutions.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LEC Energy Solutions  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Uw gegevens binnen de EU

LEC Energy Solutions  verwerkt enkel uw gegevens binnen de EU.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LEC Energy Solutions  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lec-energysolutions.be